Sikre og godkjente data

Anonymiserte mobildata, kombinert med informasjon fra åpne kilder, gir ny verdifull informasjon i analyser og rapporter.

Verdien av å vite, ikke tro

Historiske data, trender og mønstre gir innsikten for et uvurderlig beslutningsgrunnlag.

Validering av beslutninger

Ved å sammenligne historikk med ferske data kan effekten av beslutninger visualiseres og om nødvendig justeres.

Maptrends forenkler planlegging

Ved bruk av anonyme mobildata fra hele landet analyserer vi hvordan befolkningen beveger seg.

Vi lager oversikter og rapporter for byer og kommuner, privat og offentlighet i hele Norge. Vi skaper det beste vurderingsgrunnlaget for mer effektiv transport, bedre byplanlegging, og smartere byer.


Last ned brosjyre
Ønsker du flere eksempler og forklaring til hvordan Maptrends kan benyttes?

Maptrends i media

NRK Dagsrevyen 27.9.2017

TV Vest 11.1.2017

Maptrends - Unik teknologi som viser reisevaner i elektroniske kart

Maptrends benytter anonymiserte data!

Ved bruk av anonyme mobildata fra hele landet analyserer vi hvordan befolkningen beveger seg.

Datakilder

Maptrends baserer sin løsning for bevegelsesmønstre kun med data fra teleoperatører som har godkjent bruk.

Vi ivaretar personvernhensyn

Alle analyser i Maptrends bruker anonymiserte data. Metoden er godkjent av Datatilsynet.

Kategorier reisende

Fremtidige versjoner skal kunne skille de reisende inn i følgende reisemidler/transportmidler

  • Gående
  • Syklende
  • Kollektivreisende
  • Med bil

I tillegg skal de reisende fordeles på kjønn, aldersgruppe og nasjonalitet

Har du flere spørsmål du ønsker svar på? Kanskje du finner svarene her

Våre pilotkunder

Disse kundene har vært med å utforme kravene til Maptrends.

Sandnes Kommune
Kolumbus
HjemJobbHjem
Rogaland Fylkeskommune
Nye Veier
NSB
Bane Nor
Bane Nor