DOCS - Delfi Open City System
GB flag
Delfi logo

Building a smarter world
DOCS


DELFI OPEN CITY SYSTEM


Smartbyens operativsystem


Finn ut mer Last ned brosjyre

 
BYENS TEKNOLOGISKE HJERNE

Innhenting av informasjon fra utallige kilder har bare en verdi om data kan tolkes, forstås og reageres på.
DOCS er operativsystemet som muliggjør samspill mellom mange typer informasjonskilder og gir reell nytte av store datamengder.
De forskjellige funksjonene i DOCS smartstyrer byen byen og data presenteres til ønsket flate.

ÅPNE STANDARDER OG FUNKSJONELLE MODULER

DOCS baseres på åpenhet. Åpne internasjonale standarder, protokoller, API og SDK gjør integrasjon og datautveksling mellom moduler, eksterne systemer, sensorer og eksternt utstyr enkelt.
DOCS støtter Open Data, er basert på Java, JSON og Web services med stor fokus på sikkerhet og vern om data og integritet.


KOSTEFFEKTIVT OG RASK IMPLEMENTASJON

DOCS er som et operativ-system på en smarttelefon og modulene som apper.
DOCS totalintegreres, er enkelt å bruke og svært kosteffektivt i forhold til spesialtilpassing.
Modulene kommuniserer, automatiserer og har interaktive funksjoner for å levere effektivitet og samhandling på tvers

DOCS utvikles og leveres i samarbeid med vår partner ESE Co. LTD

Vil du vite mer, ta kontakt med

Leif Thune Rudlang

CEO
Pål Flemming Bang

Innovation -manager