• +47 51 51 08 00
  • sales@maptrensds.no

Maptrends er enkelt å bruke

Velg område og tidsrom

Marker ønsket område i kart og velg tidsrom for analysen.

Kjør Analyse

Store datamengder blir nå analysert etter verifiserte metoder

Tolk resultatet

Tolk resultatet direkte eller eksporter data i egnet format

Maptrends forenkler planlegging

Reisestrømmer

Med Maptrends er det enkelt å se reisestrømmer mellom 2 valgte områder. Områdene du ønsker å analysere markerer du enkelt i et kart før du angir tidsrommet du ønsker for analysen.

Maptrends kategoriserer de reisende etter hvem som går, sykler, kjører bil eller reiser kollektivt.

Reiseruter

Med Maptrends kan du se hvilke reiseruter som er i bruk innen et gitt geografisk område. Området du ønsker å analysere markerer du enkelt i et kart før du angir du tidsrommet du ønsker for analysen.

Maptrends viser antall reisende fordelt på reiseruter.

Stenging av ferdselsåre

Med Maptrends kan du se konsekvensen av å stenge en ferdselsåre.

Da kjører du 2 analyser på en gitt reiserute, én før stenging og en ny etterpå, og så sammenligner du resultatet.

Det er mulig å filtrere dataene og å lagre analysen for senere bruk

Geografisk filter

Du kan begrense datamengden ved å markere et område i et kart

  • De som starter en reise innen et område
  • De som avslutter en reise innen et område
  • De som passerer et område

Periodisk filter

Du kan begrense datamengden ved å angi dato og klokkeslett for

  • tidspunktet når en reise starter
  • tidspunktet når en reise slutter

Kategorier reisende

Fremtidige versjoner skal kunne skille de reisende inn i følgende reisemidler/transportmidler

  • Gående
  • Syklende
  • Kollektivreisende
  • Med bil

I tillegg skal de reisende fordeles på kjønn, aldersgruppe og nasjonalitet

Lagring av analyse

Det er mulig å lagre en analyse for senere bruk.

Det er også mulig å eksportere resultatet fra analysen i et egnet format, f.eks. i Excel-format